toprak kirliliğinin nedenleri ve sonuçları maddeler halinde


Toprak kirliliği nedenleri ve sonuçları nelerdir. Toprak neden ve nasıl kirlenir. Toprak kirliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz. Canlıların yaşamını sağlayan toprak yapısında bulunmayan ve doğal olmayan maddelerin kendine karışması sonucu kirlenir. Toprak kirliliğinin nedenleri ve sonuçları maddeler halinde;

toprak

Toprak kirliliğinin nedenleri

Yerleşim yerlerinden ve sanayi bölgelerinden atıkların toprağa atılması.
Radyoaktif maddelerin toprağa karışması.
Yağmurla birlikte toprağa karışan havadaki bazı zararlı asitler.
Aşırı tarım ilacı kullanılması ve gübreleme
Kirli suların toprağa karışması toprak kirliliğine neden olur.

Toprak kirliliğinin sonuçları maddeler halinde;

Verimsiz toprak nedeniyle tarım sektöründeki azalma.
Kirlenmiş toprakta yeşil alanların giderek azalması.
Ormanların yok olması ve dolayısıyla yağışların azalması.
Tarım işçilerinin kente göç etmesi.

Toprak kirliliğinin azaltılması için yapılması gerekenler

Yeşil alanları arttırmak.
Bilinçli çiftçilik yaparak tarım ilacı kullanımını azaltmak yani organik tarım.
Düzgün bir imar planı ile yerleşim yerleri oluşturmak.
Atıkların toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanması.