Temel Hak ve Özgürlüklerimiz Kısaca


Temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir sorusunu Milli Güvenlik ve Vatandaşlık bilgisi dersinde sıkça görürüz. İşte bu yüzden temel hak ve özgürlüklerimizden kısaca sizlere bahsetmek istiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerimizi iki gruba ayıralım.

temelhakozgurluk

Temel Haklar;

 1. Yaşama hakkı: Yaşama hakkımız doğmamız ile başlar hiçbir şekilde kısıtlanamaz yada müdahale edilemez.
 2. Dokunulmazlık hakkı:Beden ve ruh bütünlüğünü korumayı amaçlayan en önemli hakkımız.
 3. Sağlıklı yaşama hakkı: Sağlıklı yaşamak her insanın en temel hakkıdır.
 4. Eğitim: Herkes eğitim ve öğretim alma hakkına sahiptir.
 5. Dilekçe: İnsanlar iyi ve kötü dileklerini dilekçelerle yetkili kurumlara bildirme hakkına sahiptir.
 6. Özel hayatın gizliliği hakkı: Her insanın özel hayatına saygı hakkı vardır.
 7. Seçme ve seçilme hakkı: Tüm bireyle seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Başlıca temel özgürlüklerimiz ise şunlardır;
 • Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü
 • Basın özgürlüğü
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Haberleşme özgürlüğü
 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
 • Toplantı hak ve özgürlüğü
 • Bilim ve sanat özgürlüğü
Tüm bu temel hak ve özgürlükler anayasa ve yasalarla korunmaktadır.