Şeytanla İlgili Ayetler


Şeytan ile ilgili Kuran-ı Kerim’deki birçok ayet şeytanla ilgili bilgi ve ona karşı almamız gereken önlemler hakkında bilgi veriyor. Kuran-ı Kerim’deki şeytanla ilgili ayetler ise şu şekilde;

Bismillahirrahmanirrahim

(BAKARA suresi 36 ayet)
Elmalılı Sade 1 Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, ikisini de bulundukları o bolluk içindeki yerden çıkardı Biz de: «Haydi kiminiz kiminize düşman olarak inin ve yerde bir zamana kadar kalıp nasibinizi alacaksınız» dedik

(BAKARA suresi 168 ayet)
Elmalılı Sade 1 Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin; fakat şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır

(BAKARA suresi 208 ayet)
Elmalılı Sade 1 Ey iman edenler, topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır

(BAKARA suresi 268 ayet)
Elmalılı Sade 1 Şeytan, sizi yoksullukla korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik ediyor Allah ise, kendi katından bir bağışlama ve fazla bir kar va’dediyor Allah’ın gücü geniş,ilmi çoktur

(BAKARA suresi 275 ayet)
Elmalılı Sade 1 Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkarlar Bu, onların: «Ticaret, tıpkı faiz gibidir» demeleri yüzündendir Oysa, Allah, ticareti helal, faizi haram etti Bundan böyle her kim Rabbı tarafından kendisine bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı onundur ve hakkındaki kararı Allah verecektir Her kim de döner, yeniden faiz alırsa, işte onlar cehennemin sakinleridirler, hep orada kalacaklardır

(ÂLİ IMRÂN suresi 36 ayet)
Elmalılı Sade 1 Onu doğurduğu zaman: «Ya Rab, onu kız doğurdum» dedi Oysa ne doğurduğunu Allah daha iyi biliyordu Halbuki erkek, kız gibi değildi; ben onun adını Meryem koydum ve işte onu ve soyunu taşlanmış şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum

(ÂLİ IMRÂN suresi 155 ayet)
Elmalılı Sade 1 O iki topluluk çarpıştığı gün içinizden arkasını dönenlerin, şeytan yalnızca bazı yaptıklarından dolayı ayaklarını kaydırmak istedi Yine de Allah onları bağışladı Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir

(ÂLİ IMRÂN suresi 175 ayet)
Elmalılı Sade 1 Size o haberi getiren şeytan, yalnızca kendi dostlarını korkutur Siz onlardan korkmayın, bana isyandan korkun, eğer inanıyorsanız!

(NİSA suresi 38 ayet)
Elmalılı Sade 1 Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarfederler Kime de şeytan arkadaş olursa, artık o ne kötü arkadaştır

(NİSA suresi 60 ayet)
Elmalılı Sade 1 Bakmaz mısın; o hem sana indirilene, hem senden önce indirilene iman ettiklerini söyleyip gezen kimselere ki, o azgın şeytan tarafından muhakeme edilmelerini istiyorlar Oysa onu emrolunmuşlardı O şeytan da onları, bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor

(NİSA suresi 76 ayet)
Elmalılı Sade 1 İman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tağut =azgın şeytan yolunda çarpışırlar O halde şeytanın taraftarlarını öldürmeye bakın! Her zaman şeytanın hilesi çürüktür

(NİSA suresi 83 ayet)
Elmalılı Sade 1 Hem kendilerine güven ve korku ile ilgili bir haber geldi mi onu yayıveriyorlar; halbu ki, onu peygambere ve içlerinden yetkili olanlara arzetseler, elbette bunların görüş sunabilme yeteneğine sahip olanları onu anlar, bilirlerdi Eğer Allah’ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı azınız hariç, şeytana uyup gitmiştiniz

(NİSA suresi 117 ayet)
Elmalılı Sade 1 Onlar onu bırakıp da yalnız dişilere (dişi putlara) tapıyorlar ve sadece yalabık (inatçı) bir şeytana tapıyorlar ki,

(NİSA suresi 119 ayet)
Elmalılı Sade 1 Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler» Ve her kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!

(NİSA suresi 120 ayet)
Elmalılı Sade 1 Şeytan onlara vaadde bulunur, kuruntu ve ümitlere düşürür Fakat şeytan onlara kuru bir aldatmadan başka ne va’deder?

Bir Cevap Yazın