sayışma nedir ve yararları


Sayışma bir oyun öncesi oyunu oynayacakların birinin herhangi bir tekerlemeyi belirli bir ritme göre herkesi saymasıyla meydana gelir. Tekerlemenin bittiği kişi halkadan çıkar. Oyunun kurallarına göre sayışmada ya ilk çıkan yada sona kalan ebe olarak belirlenir.
sayışma
Sayışmanın yararları ise şu şekilde sıralanabilir.

oyunlarda sayışmak çocuklarda dil gelişimini arttırır
oyunlarda sayışmak çocukları bilgilendirir
oyunlarda sayışmak çocuklarda oyundaki sözleri ezberlemesini sağlar
oyunlarda sayışmak çocuklarda hızlı konuşma yeteneğini arttırır
oyunlarda sayışmak çocuklarda öğrenmeninde eğlenceli olaileceğini öğretir
oyunlarda sayışmak çocuklarda öğrenim performansını etkiler