Matematik Alanında Atatürkün Yaptığı Yenilikler


Atatürk Matematik terimlerinin eski dilde ne kadar zor olduğunu ve bu terimlerin akılda kalmasının güç olduğunu farketmiş ve Matematik alanında en önemli yeniliği yapmıştır. Bugün kullandığımız terimleri uygulamaya koyan Atatürk matematiğe böylece derin bir nefes aldırmıştır.
atatürkün matamatik yenilikleri
Atatürk’ün Matematik alanında yaptığı yenilikler ve inkılaplar şu şekildedir;

Bölen || Maksumunaleyh
Bölme || taksim
Bölüm || Haric-i Kısmet
Bölünebilme || Kabiliyet-i Taksim
Çarpı || zarb
Çarpan || mazrub
Çarpanlara Ayırma || Mazrubata Tefrik
Çember || Muhit-i Daire
Çıkarma || tarh
Dikey || amudi
Limit || gaye
Ondalık || Aşar´i
Parabol || Kat´ı Mükafti
Piramit || ehram
Prizma || menşur Sadeleştirme || ihtisar
Pay || suret
Payda || mahrec
Teğet || Hatt-ı Mümas

Bu terimleri öğretmek için o zamanın Milli Eğitim bakanlığınca yeni terimlerin yer aldığı kitaplar bastırılmış ve okullardaki öğretmenlere dağıtılmıştır. Hatta o dönemde bir lise ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Atatürk öğrencilerden gelen yoğun şikayetler üzerine “Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.” demiştir.