Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri


Marmara Bölgesinin Coğrafi özellikleri ve coğrafi yapısının yanı sıra Marmara Bölgesinin genel özelliklerine bir göz atalım. Marmara Bölgesinin genel özelliklerine şu şekilde bakalım.


1. Konumu ve Sınırları

Ülkemizin kuzeybatısında bulunan bu bölge ismini Marmara Denizinden almıştır. Avrupa bölgesindeki tüm topraklarımız bu bölgenin sınırları içerisindedir. Marmara Bölgesi Adapazarı Ovası ve Bilecik’in doğusuna kadar uzanır. Mamara Bölgesinin güney sınırı ise Kaz Dağından başlayarak Balıkesir Ovası’nı içine alarak Uludağ’ın güneyinden geçer. Marmara Bölgesi ülke topraklarının %8,5’ini oluşturur.

2. Yeryüzü şekilleri

Ülkemizdeki en az yükseltiye sahip bölgedir. Kuzeyde Yıldız Dağları güneyde ise Samanlı ve Uludağ bulunmaktadır. Bölgenin en yüksek dağı 2543m ile Uludağdır. Marmara Bölgesinde alçak tepeliklerle yer yer düzlükler geniş yer bulmaktadır. Bölgenin en önemli düzlükleri ise Bursa, İnegöl, Karacabey ve Balıkesir Ovası’dır.

3. Marmara Bölgesindeki Göller

Manyas, Ulubat, iznik, Sapanca, Büyük ve Küçük Çekmece ile Durusu (Terkos) bölgede yer alan göllerdir.

4. Marmara Bölgesinin İklimi

Marmara Bölgesi’nde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim özelliklerinin hepsi görülür. Bölge yılda ortalama 500 – 700 mm. arasında yağış alır. Örneğin, istanbul 677 mm, Bursa 696 mm, Edirne 586 mm. yağış almaktadır.

Bölgedeki yıllık ortalama sıcaklık 13 – 15 °C’dir. istanbul’da, en sıcak ay ortalaması 23,2 °C iken, en soğuk ay ortalaması 5,6 °C dir. Güney Marmara Bölümü’nün dağlık iç kısımlarında ve Ergene Havzası’nda karasal iklim koşulları etkili iken, Karadeniz kıyı şeridinde Karadeniz iklimi görülür. Marmara ve Ege Denizi çevresindeki 300 – 400 m. yüksekliğe kadar olan alanlarda ise Akdeniz geçiş iklimi etkilidir.

5.Marmara Bölgesinin Bitki Örtüsü

Bölge, bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. Bu durum, bölgedeki iklim çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklanır. Ergene Havzası’nın karakteristik bitki örtüsü, ormanların tahrip edilmesi ile oluşmuş antropojen bozkırdır. Yıldız Dağları’nın Karadeniz’e bakan yamaçları ile Koru ve Işık dağlarında ormanlar yer alır. Marmara ve Ege Denizi çevresinde, Akdeniz ikliminin etkisi ile 300 – 400 m. yüksekliğe kadar maki toplulukları bulunur. Güney Marmara’nın yüksek kesimlerinde ise, iğne yapraklı ormanlar yer alır. Bölge, Türkiye ormanlarının % 13′ünü kaplayarak bölgeler arasında dördüncü sırada bulunur.

6.Marmara Bölgesinin Toprak Yapısı

Trakya’nın kuzeyinde, Kocaeli Yarımadası’nda, Güney Marmara’nın doğusu ve güneyinde, asitli, koyu renkli ve organik madde bakımından zengin topraklar bulunur. Ergene çayı havzası ile Güney Marmara Bölümü’ndeki ovalarda vertisol topraklar, Trakya’nın batısı Gelibolu ve Biga Yarımadası çevresinde ise rendzina adı verilen kireçli topraklar yer alır.

7.Marmara Bölgesinin Nüfus ve Yerleşme Bilgileri

Nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Türkiye’nin toplam nüfusununun yaklaşık % 20 sinden fazlası bu bölgede yaşar. 1997 nüfus sayımına göre bölge nüfusu 15,9 milyon, nüfus yoğunluğu km2 ye 236 kişidir.

Bölgede şehir nüfusu fazla iken, kır nüfusu oldukça azdır. Diğer bölgelerden göç aldığından nüfusu sürekli olarak artmaktadır.

8.Marmara Bölgesinin Ekonomik Özellikleri

Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne göre tarım alanları oranının en fazla olduğu bölgemizdir. Bölge, Türkiye ayçiçeği ve pirinç üretiminde birincidir. Zeytin, tütün, şekerpancarı, üzüm, mısır ve buğday tarımı yapılan diğer ürünlerdir.

Marmara, ahır ve kümes hayvancılığının en fazla geliştiği bölgemizdir. Bu durum, bölgede başta tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması ile ilgilidir. Yine Marmara, Türkiye’de ipekböcekçiliğinin en fazla yapıldığı bölgedir.

9.Marmara Bölgesinin Maden Kaynakları

Bor: Susurluk, Bigadiç- Balıkesir (Türkiye’de 1.), Volfram (Tungsten):Uludağ-Bursa, Demirköy-Kırklareli

(Türkiye’de 1.), Mermer: Güney Marmara, Linyit: Bölgenin genelinde, Barit: Lapseki-Çanakkale,

Doğalgaz: Kırklareli, Demir: Kocaeli ve Sakarya, Manyezit-Magnezyum: Bilecik, Krom: Bursa,

Kurşun-Çinko: Balıkesir ve Çanakkale, Seramik Kili: İstanbul ve Çanakkale