Kitle İletişim Araçlarının Zararları


Kitle iletişim araçları adından da anlaşılacağı üzere belirli bir kitleye ulaşan iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarına gazete, dergi, radyo, televizyon ve sinema örnek verilebilir. Kitle iletişim araçlarında esas temel belirli aralıklarla ve düzenli olarak kitleye ulaşmasıdır.

Kitle iletişim araçlarının zararları;

-Zaman kaybı yaşanır.
-Üretim ve dağıtım için kaynak gerekir.
-Bilgiler kalıcı değildir.
-Üretildikleri maddeler sağlıksız olabilir.
-Yer alan bilgi kişiden kişiye farklılık gösteremez.
-Bu iletişim araçlarında reklam kirliliği bulunur.
-Kaynağı belirsiz yanlış bilgiler yer alabilir.