iran devletinin tarihi ve geçmişi


İran Devletinin tarihi ve geçmişine dair bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İran uygarlığı M.Ö. 5000’li yıllara kadar dayanır. O zamanlar tarımsal faaliyette bulunan fakat İran’ın farklı bölgelerinde birbirinden kopuk kültürler arasında yaşayan insanlar İran uygarlığı tarihinin başlangıcıdır.
iran
Kültürler Neolitik dönem kültürünü batıya taşıyan kavimler tarafından oluşturulmuştur. İranlıların halkını oluşturan en önemli kavim Elamlılardır ve bilinen ilk siyasi oluşum Elam devletidir. Mezopotamya ile yakından alakalı olan bu bölgede kavimler arası birliği Med’ler sağlamış lakin Med’lerin egemenliği Pers’ler tarafından iptal edilmiş. Persler zerdüştlük dinine inanmışlardır ve bu nedenle İran sanatında mabed bulunmaz.