Hint Deniz Seferlerinin Sebepleri Sonuçları


Kanuni Sultan Süleyman tarafından gerçekleştirilen Hint Deniz Seferlerinin Osmanlı Devleti tarihine etkileri, Hint Deniz Seferlerinin yapılmasının nedenleri ve bu seferlerde Osmanlının başarısız olma nedenleri şöyle sıralanabilir.

Hint Deniz Seferlerinin sebepleri;

  • Coğrafi keşifler sonucunda Baharat Yolu önemini kaybetmiştir ve artık Avrupalılar Ümit Burnundan alış veriş yapıyorlardı.
  • Hindistanda bulunan Gücerat İslam Devleti Osmanlıları o zamanlar Hint Okyanusunu ele geçiren ve ticareti yönlendiren Portekizlilere şikayet etti.
Bu sebepler sonrası Osmanlı ordusu Portekizlilerle savaştı. Tam bir üstünlük sağlanamasada Hint Deniz Seferleri sonucunda Yemen, Aden, Sudan ve Habeşistan bazı bölümleri Osmanlı topraklarına  katıldı.
hint deniz seferinin sonuçları
Hint Deniz Seferlerinde Osmanlının başarısız olma nedenleri;
  1. Devlet adamları yeni ticaret üssü olan Hint Yoluna önem vermediler.
  2. Osmanlı Deniz ordusundaki gemiler yeterince sağlam değildi.
  3. Gücerat İslam Devleti’nin Osmanlıya sırt çevirmesidir.
Gücerat Devleti ile ilgili önemli bir kayıtta şudur. Osmanlı Devleti padişahları halifelik döneminde ilk olarak Gücerat Devletine maddi yardımda bulunmuşlardır.