eğitim alanında topluma hizmet etmiş ünlü kişiler


Eğitim alanında topluma hizmet etmiş ünlü kişilere örnek vermek gerekirse bu isimlerin başında şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk gelir. Yaptığı inkılaplarla eğitim ve öğretime önemi vurgulamıştır. Eğitim ve öğretim alanında topluma hizmet etmiş diğer ünlü kişilerin isimleri ise şu şekildedir;
egitim
B. Ziya Eytemiz
Sami Yavrucuk
Muhittin Yıldız
Nezir Sonakın
İsmail Serim
Necati Yeğenoğlu
Vezir Balcıoğlu
Yusuf Yöreli
Haşmet Yöreli
İhsan Soyalp
Ali Kılınçoğlu
Duran KOÇAK
Nusret Ergül
Hasan Özkaplan
Yılmaz Ermiş
Abdullah Loras
Naci Renklibay
Kerim Özbek
Sadık Keleş
Muzaffer Gezer
Orhan Şener
İlhami Coşkun
Mehmet Serin
Emin Görmüş
Haldun Üstel
A. Bülent Melik
Kenan Erdağı
Köksal Gürler