Beşeri Unsurların Doğaya Etkisi


Beşeri unsurların doğaya etkileri ve beşeri unsurların çevreye olan etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Beşeri unsurların doğaya ve çevreye olan etkileri;

Doğal faktörlerle sıkı bir etkileşim içerisinde olan beşeri unsurların doğa ve çevreye olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Doğaya ve topluma faydalı olan beşeri unsurlara örnek olarak baraj, göl ve yol gibi insan yapımı unsurları sayabiliriz. Doğaya kötü etkileri olan beşeri usurların etkileri ise hava kirliliği, gürültü, çarpık kentleşmedir.